Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquesta política li volem explicar quines dades recollim de les persones usuàries, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a persona usuària, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions i el prestador pot modificar qualsevol classe d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política i sense que tingui l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement de les persones usuàries d’aquestes obligacions, essent suficient la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: GLU TECHNOLOGIES, S.L (també el prestador)

NIF: B42991299

Adreça postal: C / Carrer Jaume Balmes 50 3r 2a, 08551, Tona, BARCELONA

Correu electrònic: [email protected]

GLU TECHNOLOGIES, S.L, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i QUINES DADES RECAPTEM:

Les dades que recollim i la manera com les obtenim son les següents:

 • a través del formulari de contacte: nom, mail, telèfon

 • a través del formulari de subscripció a la newsletter: nom, mail

No tractem categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent del web:

 • formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per la persona usuària;

 • formulari de subscripció a la newsletter: per remetre-li les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que la persona usuària ho hagi consentit expressament;

 • Xarxes socials: en l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a [email protected]

D’acord amb la LSSICE, GLU TECHNOLOGIES, S.L no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per a la persona usuària. Com a conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, la persona usuària té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés en la recepció de les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites anteriorment, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats en el moment de marcatge de la casella de verificació. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions derivades de la mateixa serà l’existència de la relació comercial establerta entre les parts.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Així mateix, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

GLU TECHNOLOGIES, S.L no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de la persona usuària. La informació facilitada serà només la que disposi en aquests moments el prestador.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a persona usuària-interessada, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant GLU TECHNOLOGIES, S.L presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DE LES PERSONES AFECTADES”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

DRETS:

 • Dret d’accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

 • Dret d’oposició: dret de la persona interessada a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a la persona interessada, per tal que aquesta pugui transmetre a una altra persona responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclòs l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a persona usuària, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

LLENGUA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

L’informem que GLU TECHNOLOGIES, S.L pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GLU TECHNOLOGIES, S.L es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per la persona usuària.

GLU TECHNOLOGIES, S.L tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en les nostres persones usuàries o a terceres persones i en general qualssevol siguin els continguts que GLU TECHNOLOGIES, S.L. consideri inapropiats.

 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, GLU TECHNOLOGIES, S.L es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social,GLU TECHNOLOGIES, S.L quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i la persona usuària en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

GLU TECHNOLOGIES, S.L es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho aGLU TECHNOLOGIES, S.L en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre GLU TECHNOLOGIES, S.L amb els les persones usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.