Suport de sistemes Linux

Les empreses que tenen sistemes Linux poden confiar en nosaltres pel seu manteniment i operació. A part d’oferir solucions, també oferim la possibilitat de mantenir els servidors de la seva empresa. Treballem amb entorns Ubuntu, RHEL, Debian i en general qualsevol entorn Linux corporatiu. També donem suport per a equips de recerca que necessitin solucions de HPC (High Performance Computing).